Τίτλος: Δημήτρης Ρικάκης
Καλλιτέχνης: Ρικάκης Δημήτρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1955
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα "Ιλισός"
Τοποθεσία: Αθήνα