Τίτλος: Γιάννης Σπυρόπουλος00686
Καλλιτέχνης: Σπυρόπουλος Γιάννης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1963
Χώρος Διεξαγωγής: World House Galleries
Τοποθεσία: Νέα Υόρκη, Η.Π.Α.