Τίτλος: Γιάννης Σπυρόπουλος: "Jannis Spyropoulos"
Καλλιτέχνης: Σπυρόπουλος Γιάννης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1961
Χώρος Διεξαγωγής: Μορφωτικό Κέντρο Οστάνδης
Τοποθεσία: Οστάνδη, Βέλγιο