Τίτλος: Χαρά Βιέννα: "Έκθεσις Ζωγραφικών Έργων"
Καλλιτέχνης: Βιέννα Χαρά
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1955
Χώρος Διεξαγωγής: Παρνασσός
Τοποθεσία: Αθήνα