Τίτλος: Ιωακείμ Βάρναλης
Καλλιτέχνης: Βάρναλης Ιωακείμ
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1955
Χώρος Διεξαγωγής: Παρνασσός
Τοποθεσία: Αθήνα