Τίτλος: Ελένη Κωνσταντινίδου
Καλλιτέχνης: Κωνσταντινίδου Ελένη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1953
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα εκθέσεων Ξενοδοχείου "Κεντρικόν"
Τοποθεσία: Αθήνα