Τίτλος: Κώστας Λινάκης
Καλλιτέχνης: Λινάκης Κώστας
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1956
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Εκθέσεων Ζαχαρίου
Τοποθεσία: Αθήνα