Τίτλος: Νίκος Καραγιάννης
Καλλιτέχνης: Καραγιάννης Νίκος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1960
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνη
Τοποθεσία: Αθήνα