Τίτλος: Νίκη Καραγάτση: "Έκθεση Ζωγραφικής Εργασίας"
Καλλιτέχνης: Καραγάτση Νίκη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1963
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Ζυγός
Τοποθεσία: Αθήνα