Τίτλος: "Έκθεσις Καλλιτεχνικής Ομάδος "Το Εργαστήρι"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1959
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Εκθέσεων της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Η έκθεσις περιόδευσε στο Αίγιον-Πάτρα-Πύργος-Καλαμαι-Τρίπολις-Ναύπλιον-Θεσσαλονίκη.