Τίτλος: Τέρψη Κυριακού
Καλλιτέχνης: Κυριακού Τέρψη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1957
Χώρος Διεξαγωγής: Monica Pane Gallery
Τοποθεσία: Αθήνα