Τίτλος: Τέρψη Κυριακού
Καλλιτέχνης: Κυριακού Τέρψη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1961
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Τοποθεσία: Αθήνα