Τίτλος: Άγγελος Κόντης
Καλλιτέχνης: Κόντης Άγγελος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1954
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα εκθέσεων Ξενοδοχείου "Κεντρικόν"
Τοποθεσία: Αθήνα