Τίτλος: Άγγελος Κόντης
Καλλιτέχνης: Κόντης Άγγελος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1950
Χώρος Διεξαγωγής: Ζάππειο Μέγαρο
Τοποθεσία: Αθήνα