Τίτλος: Κωνσταντίνος (Ντίκος) Βυζάντιος
Καλλιτέχνης: Βυζάντιος Ντίκος (Κωνσταντίνος)
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1955
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Ζαχαρίου
Τοποθεσία: Αθήνα