Τίτλος: Χάρης Βογιατζής: "Voyatzis"
Καλλιτέχνης: Βογιατζής Χάρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1961
Χώρος Διεξαγωγής: Les Arts Plastiques modernes
Τοποθεσία: Παρίσι, Γαλλία