Τίτλος: Χάρης Βογιατζής: "Υδατογραφίες"
Καλλιτέχνης: Βογιατζής Χάρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1962
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Αρχιτεκτονικής
Τοποθεσία: Αθήνα