Τίτλος: Λίλη Αρλιώτη: "Arlioti"
Καλλιτέχνης: Αρλιώτη Λίλη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1956
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie Alexander Iolas
Τοποθεσία: Νέα Υόρκη, Η.Π.Α.