Τίτλος: Χρήστος Λεφάκης: Ζωγραφική
Καλλιτέχνης: Λεφάκης Χρήστος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1961
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Ζυγός
Τοποθεσία: Αθήνα