Τίτλος: Αλέκος Κοντόπουλος
Καλλιτέχνης: Κοντόπουλος Αλέκος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1963
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie Cahiers d΄ Art
Τοποθεσία: Παρίσι, Γαλλία