Τίτλος: Σαπφώ Κυριάκη
Καλλιτέχνης: Κυριάκη-Ζησοπούλου Σαπφώ
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1957
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Ζυγός
Τοποθεσία: Αθήνα