Τίτλος: Ανδρέας Βουρλούμης
Καλλιτέχνης: Βουρλούμης Ανδρέας
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1961
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Ζουμπουλάκη
Τοποθεσία: Αθήνα