Τίτλος: Ρίτα Τζεγιάννη
Καλλιτέχνης: Τζεγιάννη Ρίτα
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1961
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Τοποθεσία: Αθήνα