Τίτλος: Ελένη Παπαδογιάννη
Καλλιτέχνης: Παπαδογιάννη Ελένη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1961
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Τοποθεσία: Αθήνα