Τίτλος: Πιπίτσα Φιλιππίδη
Καλλιτέχνης: Φιλιππίδη Πιπίτσα
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1962
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Τοποθεσία: Αθήνα