Τίτλος: Δέσπω Παρασκευαΐδου-Λαζαρίδη
Καλλιτέχνης: Παρασκευαΐδου-Λαζαρίδη Δέσπω
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1962
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Τοποθεσία: Αθήνα