Τίτλος: Σίλεια Δασκοπούλου
Καλλιτέχνης: Δασκοπούλου Σίλεια
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1962
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Τοποθεσία: Αθήνα