Τίτλος: Ευάγγελος Πετρίτζης
Καλλιτέχνης: Πετρίτζης Ευάγγελος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1962
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Τοποθεσία: Αθήνα