Τίτλος: Ελένη Παγκάλου
Καλλιτέχνης: Παγκάλου-Πίτταρη Ελένη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1963
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Τοποθεσία: Αθήνα