Τίτλος: Μανώλης Πηλαδάκης
Καλλιτέχνης: Πηλαδάκης Μανώλης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1963
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Τοποθεσία: Αθήνα