Τίτλος: Μιχάλης Δωρής
Καλλιτέχνης: Δωρής Μιχάλης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1963
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Τοποθεσία: Αθήνα