Τίτλος: Theophilos
Καλλιτέχνης: Θεόφιλος (Χατζημιχαήλ)
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1961
Χώρος Διεξαγωγής: Musee Des Arts Decoratifs
Τοποθεσία: Παρίσι, Γαλλία