Τίτλος: Μάρκος Ζαβιτζιάνος
Καλλιτέχνης: Ζαβιτζιάνος Μάρκος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1981
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Υάκινθος
Τοποθεσία: Κηφισιά