Τίτλος: Κώστας Αλεξίου
Καλλιτέχνης: Αλεξίου Κώστας
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1949
Χώρος Διεξαγωγής: Παρνασσός
Τοποθεσία: Αθήνα