Τίτλος: Γιώργος Γουναρόπουλος
Καλλιτέχνης: Γουναρόπουλος Γιώργος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1949
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Ρόμβος
Τοποθεσία: Αθήνα