Τίτλος: Αθηνά Ταρσούλη
Καλλιτέχνης: Ταρσούλη Αθηνά
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1947
Χώρος Διεξαγωγής: Παρνασσός
Τοποθεσία: Αθήνα