Τίτλος: Μιχαήλ (Δόρις) Παπαγεωργίου
Καλλιτέχνης: Παπαγεωργίου Μιχαήλ (Δόρις)
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1949
Χώρος Διεξαγωγής: Ζάππειο Μέγαρο
Τοποθεσία: Αθήνα