Τίτλος: Γιάννα Περσάκη
Καλλιτέχνης: Περσάκη Γιάννα
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1956
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Μάνου
Τοποθεσία: Αθήνα