Τίτλος: Περικλής Βυζάντιος
Καλλιτέχνης: Βυζάντιος Περικλής
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1958
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Ζυγός
Τοποθεσία: Αθήνα