Τίτλος: Αντώνης Κανάς
Καλλιτέχνης: Κανάς Αντώνης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1956
Χώρος Διεξαγωγής: Παρνασσός
Τοποθεσία: Αθήνα