Τίτλος: Παυλίνα Παυλίδου: Έκθεσις Γλυπτικής
Καλλιτέχνης: Παυλίδου Παυλίνα
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1960
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Τοποθεσία: Αθήνα