Τίτλος: Μπία Ντάβου: Έκθεση Ζωγραφικής
Καλλιτέχνης: Ντάβου Μπία
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1960
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Τοποθεσία: Αθήνα