Τίτλος: "Παράλληλο Οδοιπορικό, Νέες Μορφές 1959-1991"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1991
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Τζούλια Δημακοπούλου