Τίτλος: Βαλέριος Καλούτσης
Καλλιτέχνης: Καλούτσης Βαλέριος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1958
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie 93
Τοποθεσία: Παρίσι, Γαλλία