Τίτλος: Βαλέριος Καλούτσης
Καλλιτέχνης: Καλούτσης Βαλέριος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1960
Χώρος Διεξαγωγής: New Vision Centre
Τοποθεσία: Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο