Τίτλος: "Με Λένε Κόκκινο"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2012
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Πρίσμα
Τοποθεσία: Πειραιάς
Επιμέλεια: Κανακάκη Μαρίνα