Τίτλος: "Η Φυσιογνωμία της Μεταπολεμικής Τέχνης στην Ελλάδα, Μέρος Α΄: Αφαίρεση"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1981
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Ελένη Βακαλό