Τίτλος: Γιάννης Μηταράκης
Καλλιτέχνης: Μηταράκης Γιάννης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1961
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνη
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη