Τίτλος: "Η Φυσιογνωμία της Μεταπολεμικής Τέχνης στην Ελλάδα, Δ΄ Μέρος: Μετά την Αφαίρεση"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1985
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Βακαλό Ελένη