Τίτλος: "Quattro Artiste Greche"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1959
Χώρος Διεξαγωγής: Galleria 3950
Τοποθεσία: Βενετία, Ιταλία